Formanden

Formanden

Til toppen

Næst-

formanden

Til toppen

Uddannelses-sekretæren

Til toppen

Sekretæren

Til toppen

EU-kampagne-ansvarlig

Til toppen

Arbejdsudvalgets opgaver

Generelt ansvarlig for driften af regionen.

 

Vælges af repræsentantskabet.

 

Ansvarlig overfor repræsentantskabet.

 

Arbejdsopgaver

Internt i arbejdsudvalget og bestyrelsen

 • Indkalde til ordinære og ekstraordinære arbejdsudvalgs- og bestyrelsesmøder.
 • Lede ovennævnte møder.
 • Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen.
 • Sikre at alle oplysninger/meninger kommer frem og drage konklusionerne heraf.
 • Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre).
 • Har bemyndigelse til at træffe beslutninger i sager, der ikke kan afvente arbejds- og bestyrelsesmøder.
 • Sikre vedtagelse af forretningsorden samt handlingsplan efter hvert nyvalg til bestyrelsen.
 • Holde arbejdsudvalg og bestyrelsen orienteret om skrivelser, der tilgår formanden.
 • Sikre et godt liv i bestyrelsen og i partiforeningen generelt.
 • Etc.

 

Arbejdsopgaver

Internt i regionen

 • Mødeleder ved møder i partiforeningen.
 • Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå løsninger, gå forrest i kampagner.
 • Indkalde til repræsentantskabet.
 • Sikre revidering af lokalvedtægter ved vedtagelse af nye standardvedtægter.
 • Føre de daglige forhandlinger vedr. henvendelse til diverse organisationer, ledelse, partikontoret, regionen osv., og snarest muligt efter sådanne møde orientere arbejdsudvalget og bestyrelsen om forløbet af disse.
 • Sikre medlemsindflydelse igennem f.eks. medlemsaktiviteter og politikformulering.
 • Indkalde til møde vedr. drøftelse af regionsvalgets og konsekvenser.
 • Sikre egnede kandidater til diverse råd og nævn.
 • Deltage i konstitueringsaftaler og budgetaftaler.
 • Sikre kontakt til regionsgruppen og deltage i gruppemøderne.
 • Etc.

 

Arbejdsopgaver

Eksternt

 • Informere partikontoret samt andre relevante organisatoriske led om, hvem der er valgt til tillidsposter i regionen.
 • Hovedansvarlig ved diverse offentlige valg – herunder valgansvarlig/koordinator for regionens valgudvalg.
 • Tegne foreningen i forhold til presse samt andre interessenter.
 • Etc.

 

Back up

Næstformanden.

 

 

 

Generelt ansvarlig for driften af regionen i formandens fravær

 

Vælges af repræsentantskabet

 

Ansvarlig overfor repræsentantskabet

 

Arbejdsopgaver

Internt i arbejdsudvalg/bestyrelsen

 • Indkalde og arrangere 2 møder om året der omhandler EU, med Christel som deltager. Møderne placeres en i hver af de to storkredse.
 • Lede ovennævnte møde.
 • Være bindeled mellem regionen og Christel.
 • Forberede kampagner der vedrøre EU-valget og afstemninger.
 • Være sparringspartner for formand. Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen
 • Ideudvikle og igangsætte projekter, i samarbejde med resten af arbejdsudvalget, med henblik på medlemshvervning og medlemsfastholdelse.
 • Være med til at vedligeholde kontakten til kredsene og foreningerne.
 • Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre).
 • ´Sikre et godt liv i bestyrelsen og i regionen.
 • Etc.

 

Arbejdsopgaver

Internt i foreningen

 • Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå løsninger, gå forrest i kampagner.
 • Sikre medlemsindflydelse igennem f.eks. medlemsaktiviteter og politikformulering.
 • Etc.

 

Arbejdsopgaver

Eksternt

 • Etc.

 

Back up

Formanden

 

 

 

Generelt ansvarlig for

Ansvarlig for uddannelse af regionens medlemmer. Kurserne skal have sigte på politisk uddannelse med afsæt i de socialdemokratiske værdier og holdninger.

Uddannelsesudvalget er en netværksbaseret organisation. De interesserede indstille medlemmer. Udvalget kan højst bestå af 7 medlemmer. Hvis der er flere en 7 personer som har ønske om deltagelse, går det på skift mellem de interesserede. Skiftet sker efter hvert repræsentantskabsmøde.

 

Vælges af

Repræsentantskabet i de lige år

 

Ansvarlig overfor

Arbejdsudvalget, bestyrelsen og repræsentantskabet

 

Arbejdsopgaver

 • Udarbejdelse af uddannelses plan for regionens medlemmer. Som godkendes på det årlige repræsentantskabsmøde.
 • Uddannelsesplanen skal tage udgangspunkt i den centrale uddannelsesplan.
 • Relevante kurser gennemføres i samarbejde med partikontoret.
 • Arbejdsudvalget/bestyrelsen kan pålægge særlige uddannelses forløb.
 • Uddannelsesplane skal være tilgængeligt på regionens hjemmeside.

 

Afløses af

Ved den sekretæren forfald, aftales i udvalget hvem der refererer til arbejdsudvalget.

 

Sekretærstillingen

Uddannelsessekretær-stillingen er ulønnet. Der ydes kørepenge.

Generelt ansvarlig for

Kommunikation med og ajourføring af hjemmesiden, skrive referater ved møderne der bliver afhold af regionen.

 

Vælges af arbejdsudvalget

 

Ansvarlig overfor regionen ved formanden

 

Arbejdsopgaver

 • Udsending af møde indkaldelser.
 • Skriver referater ved møder som afholdes af regionen.
 • Ajourfører adresser og mailadresser på foreningsformænd, kredsformand, regionsrådsmedlemmer, folketingsmedlemmer og kandidater i regionen.
 • Ajourføre og udvikle regionens hjemmeside.
 • Indsamle og samskrive 4 nyhedsbreve fra regionen om året. Som minimum skal indeholde noget fra formanden, gruppeformanden og et regionsmedlem. Aktivitetsoversigt.
 • Være behjælpelig med praktiske og grafisk hjælp i forbindelse med de valg regionen er involveret i.
 • Udsending af post/mail i forbindelse med aktiviteter, repræsentantskabsmødet etc.
 • Have mad med til arbejdsudvalgs- og bestyrelsesmøderne.
 • Lave små grafiske opgaver som kan rummes inden for den aftalte timeansættelse. Hvis de ikke kan rummes inden for dette afgives en pris før igangsættelse.
 • Være kredsene behjælpelig med mindre opgaver.
 • Etc.

 

Afløses af

Ved sekretærens forfald, aftales det i arbejdsudvalget/bestyrelsen, hvem der overtager opgaven.

 

Sekretærstillingen

Sekretærstillingen er 15 times lønnet stilling.

Generelt ansvarlig for budget og kandidaterne

 

Vælges af arbejdsudvalget

 

Ansvarlig overfor arbejdsudvalget og bestyrelsen

 

Arbejdsopgaver

Internt i arbejdsudvalget/bestyrelsen

 • Indkalde og arrangere 2 møder om året der omhandler EU, med Christel som deltager. Møderne placeres en i hver af de to storkredse.
 • Lede ovennævnte møde.
 • Være bindeled mellem regionen og EU-parlamentsmedlem og kandidat Christel. Schaldemose.
 • Være bindeled for EU-Kandidat nr. 2.
 • Forberede kampagner der vedrøre EU-valget og afstemninger.
 • Være sparrings partner for formand. Uddelegere ansvar og opgaver til bestyrelsen.
 • Ideudvikle og igangsætte projekter der vedrøre Eu-valget.
 • Være med til at vedligeholde kontakten til kredsene og foreningerne.
 • Sikre at beslutninger kommer til udførelse (hvis det ikke er blevet pålagt andre).
 • Etc.

 

Arbejdsopgaver

Internt i foreningen

 • Igangsætte/inspirere og fremsætte nye ideer og målsætninger samt foreslå løsninger, gå forrest i kampagner.
 • Sikre medlemsindflydelse igennem f.eks. medlemsaktiviteter og politikformulering.
 • Opstart af et EU-politisk netværk. Har til formål at udbrede EU-politik og skabe et nærhver.
 • Rekrutterer aktivister til den kommende EU-Valgkamp.
 • Etc.

 

Arbejdsopgaver

Eksternt

 • Være medarrangører af ture til EU- parlamentet for regionens medlemmer.
 • Etc.

 

Back up

Formanden.