Michael Bøtker Møller Nielsen

Det lå ikke i kortene fra fødsel af, at jeg skulle komme langt her i livet. Med en far, der var kvartalsdranker og en mor ude af stand til at tage vare på mig, fik jeg en temmelig hård start på livet. Derfor blev jeg som 5-årig fjernet fra min mor, og anbragt hos en plejefamilie, der nok aldrig skulle have været det. I stedet for at få et trygt og varmt hjem, blev jeg mere set som en belastning, så hver nat blev jeg låst inde på mit værelse og jeg fik jævnligt en røvfuld, ofte uden grund. Jeg nåede kun at være i pleje i et lille år, fordi mine plejeforældre mistede deres ret til at have plejebørn.

 

Min plejefamilie blev skiftet ud med en ny dagligdag på en døgninstitution, hvor jeg har nogle af mine bedste barndomsminder fra. Døgninstitutionen lå med udsigt ud over Roskilde fjord, og direkte adgang til skoven, hvor jeg tilbragte mange timer. I en alder af 12 år, blev jeg fejlplaceret på en anden institution, hvor jeg var udsat for mobning og tæsk af de andre elever. Det var min hverdag, indtil jeg fyldte 16 år. Der blev jeg flyttet til en ny plejefamilie lidt uden for Vordingborg, hvor jeg fik en dagligdag med kødkvæg og rideskole i en plejefamilie, som gad at være noget for mig.

x

Til trods for en hård start i livet, valgte jeg som 18-årig at gå i gang med uddannelsen til konstabel på Antvorskov Kasserne i Slagelse. Det var en rigtig god tid for mig, og jeg trivedes i Forsvaret. Desværre fik jeg under en træningstur en rygskade, som gjorde, at jeg var nødt til at stoppe min uddannelse og revurdere, hvordan jeg kunne give tilbage til det samfund, der havde taget hånd om mig. Jeg besluttede mig for at få en uddannelse, hvor jeg kunne kombinere min passion for bæredygtighed og min viden om landbrug, hvilket endte ud med en professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed.

 

Igennem min opvækst og ungdom har jeg stiftet bekendtskab med det socialdemokratiske miljø, og har kunne genkende mig selv i mange af de socialdemokratiske værdier. Det var derfor en simpel beslutning at melde mig ind i Socialdemokratiet, hvor jeg med udgangspunkt i mine værdier kan give tilbage til samfundet.

 

Mine mærkesager er:

Sundhed med vægt på:

- Bedre og mere grøn forebyggelse

- Bedre og mere grøn rehabilitering

- Mindre ensomhed og mere motion

Bæredygtig Region 2030 med vægt på:

- Ny grøn innovationsstrategi

- Fokus på Socialøkonomiske virksomheder

- Et mere grønt byrum, bl.a. igennem byhaver og vertikale haver

- Aktivering af ledige og fremmelse af grønne job

- Bedre og mere fair regional offentlig transport

Uddannelse, arbejdskraft og erhverv med vægt på:

- Iværksætteri/intraprenørskab & bæredygtighed skal være en integreret del af alle uddannelser i regionen

- Mindre bureaukrati & kassetænkning i lediges & dimittenders jobskabelse

- Flere fora & mødesteder for SMV´er (mindre & mellemstore virksomheder) & jobsøgende, hvor der kan ske en kobling imellem virksomheder og de ledige via udvikling af virksomheden og en ansættelse af de ledige.

til forsiden