Mette With Hagensen

 

Kære medlemmer af Socialdemokratiet i Region Syddanmark,

Der er behov for tydelige socialdemokratiske aftryk på den politik, der føres i regionen, så vi sammen kan få skabt mere lighed i sundhed for alle borgere og mere nærvær, tryghed og tid for patienter og personale på sygehusene. Alt for længe har Venstre siddet på magten i Region Syddanmark, og vi har brug for et magtskifte, så Socialdemokratiet med stærk, tydelig ledelse og politiske visioner sætter retningen for vores region. Det arbejde vil jeg gerne stå i spidsen for, og derfor beder jeg om medlemmernes opbakning til at blive Socialdemokratiets spidskandidat til regionsrådsvalget i 2021.

 

Hvem er jeg?

Jeg hedder Mette With Hagensen, er 52 år og er gift med Per, sammen har vi 3 børn på 22, 21 og 17 år. Vi har boet i Varde siden 2003. Jeg er født og opvokset i Esbjerg, og jeg har også kaldt Sønderborg, Hjørring og Ishøj for hjemme. Jeg er uddannet Cand. Merc. i afsætning og ledelse fra Syddansk Universitet i Esbjerg og Sønderborg. Jeg har undervist på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser siden 1994, 2008-13 var jeg TR for mine kolleger på Varde Handelsskole, og i dag har jeg en deltidsstilling som lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg. Siden 2007 har jeg arbejdet fagpolitisk med børn- unge og skole, først i Skole og Forældre, hvor jeg var formand i perioden 2012-18, og siden januar 2019 som formand for Børnerådet.

 

Hvad vil jeg arbejde for?

• Der er alt for stor skævhed i sygdom og behandling alt efter uddannelse, job, køn og hvor du bor, også selvom vi har gratis adgang til sundhed i Danmark. Det kan vi ikke være bekendt! Vi skal arbejde for, at alle får den behandling, netop de har brug for, både i forebyggelse, behandling og efterfølgende pleje eller genoptræning. Socialsygeplejersker kan skabe mere lighed, når de støtter og guider patienter og pårørende gennem sundhedssystemet. Fokus på rettigheder og lighed i tilbud og behandling skal sikre,

at alle får den behandling, de har behov for,

 

• Alt for mange børn og unge går rundt med ondt i livet. 20-25% af dem ender med en psykiatrisk diagnose, lange behandlingsforløb og en rigtig skidt start på livet. Det kan vi gøre bedre ved at sikre, at indsatsen for de unge begynder, når problemerne opstår, og ikke først, når de er endt i depression, selvskade eller angst. Det kan ske ved at sikre rådgivning til både unge og undervisere på ungdomsuddannelserne og ved at lave brobygning mellem psykiatrien og kommunerne, så der kan laves en fælles og koordineret indsats med de unge.

 

• I dag bliver patienter udskrevet, når de er færdigbehandlede. Patienter skal udskrives, når de er raske, for vi skal undgå utryghed og usikkerhed, når patienten kommer hjem eller overgives til den kommunale pleje. Tidlig udskrivning fører desværre ofte til genindlæggelser, især for ældre og socialt udsatte patienter. Der er brug for flere sengepladser, så flere patienter kan blive på sygehuset til de er raske, og ikke kun til de er færdigbehandlede.

 

Jeg har mange ideer til, hvordan vi får skabt et bedre sundhedsvæsen for borgerne i Regionen. De ideer glæder jeg mig til at diskutere med medlemmerne, og lytte til jeres forslag og ideer, så vi sammen kan skabe et stærkt politisk fundament at gå til valg på i november 2021. Et valg, hvor vi skal flytte flertallet i Region Syddanmark, så der bliver tydelige socialdemokratiske aftryk om lighed, nærhed og tid for borgere og medarbejdere.

til forsiden