Ungdomsuddannelser

Frit valg eller fordeling

Alle med interesse for en langsigtet løsning for gode uddannelsesmuligheder inviteres til politisk debat med Socialdemokratiets Uddannelsespolitiske ordfører

MF Jens Joel

 

Torsdag den 10. september kl. 19.30 i Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle.

 

Med udgangspunkt i "Ekspertgruppen vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser" giver Jens Joel et kort oplæg til åben debat. Debattens konklusioner sendes direkte med Jens Joel retur til Christiansborg som indspark til efterårets forhandlinger vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

 

Socialdemokraterne i Syddanmark inviterer sammen med Poul Andersen og
Lene Thiemer Hedegaard, Region Syddanmarks medlemmer af udvalget
Uddannelse og Arbejdskraft,

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til Corona restriktioner - til Lene på mail lth@rsyd.dk

 

Mødet aflyses i fald der er tvivl om sikkerheden omkring mødet. I så fald kan skriftlig indlæg/ kommentarer indsendes til Lene på mail lth@rsyd.dk for efterfølgende at blive videresendt til Jens Joel.

SYDDANMARK

Faktaboks

Ekspertgruppen vedrørende fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser.

Anbefalinger vedrørende fremtidig fordeling af elever på de gymnasiale uddannelser

Design: Kommunikationssekretariatet

Denne publikation kan ikke bestilles. Der henvises til webudgaven.

Publikationen kan hentes på: www.uvm.dk Børne- og Undervisningsministeriet Departementet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 25 1220 København K

Fremtidssikrede Ungdomsuddannelser/Danske Regioner - på Regioner.dk/uddannelser